ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
PITEȘTI

Anunțuri

   Mâine, 29.09.2022, începând cu ora 03:00 Administrația Domeniului Public va executa lucrări de frezare și asfaltare a carosabilului deteriorat, pe strada Smeurei ( pe sensul de coborâre în zona bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril – biserica Militară ).

   Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primăria Municipiului Piteşti a decis amplasarea unui limitator de viteză pe strada Eremia Grigorescu înainte de trecerea pentru pietoni de la BRD. Acţiunea a fost realizată de către Administraţia Domeniului Public...

   Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primăria Municipiului Pitești a decis amplasarea unui limitator de viteză pe strada Alexandru Kiritescu. Acțiunea a fost realizată de către Administrația Domeniului Public, în cursul zilei de astăzi 26.09.2022...


Administraţia Domeniului Public Pitesti

Principalele activităţi:
- efectuarea analizelor şi determinărilor fizico - mecanice pentru mixturile asfaltice produse;
- construirea, montarea şi întreţinerea mobilierului stradal, locurilor de joacă şi de fitness;
- mentenanţa forajelor de adâncime privind izvoarele de apă potabila;
- susţinerea tehnică la organizarea manifestărilor oraşului organizate de Primăria Municipiului Piteşti şi Consiliul Local Piteşti;
- ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Piteşti;

Administraţia Domeniului Public Pitesti

Principalele activităţi:
- repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor din dotare;
- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea Grădinii Zoologice;
- sub coordonarea Primăriei municipiului Piteşti, împreună cu alte unităţi subordonate acesteia, Administraţia Domeniului Public Piteşti contribuie cu maşini, utilaje şi deservenţi la acţiunile pentru îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;
- realizează şi alte programe aprobate prin HCL şi/sau Dispoziţii ale Primarului;

Administraţia Domeniului Public Pitesti

Este serviciu public cu personalitate juridică, organizat sub autoritatea Consiliului Local Piteşti certificată ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi OHSAS 18001:2008. Principalele activităţi: Principalele activităţi:
- administrarea şi întreţinerea arterelor de circulaţie din municipiul Piteşti;
- sistematizarea circulaţiei rutiere, cu sprijinul organelor de poliţie competente;
- prepararea mixturilor asfaltice

• Rezultatul interviului și rezultatul final la concursul organizat în data de 18.07.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor necalificat-întreținere drumuri, din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi.
• Rezultatul interviului și rezultatul final la concursul organizat în data de 15.07.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor necalificat-gropar din cadrul Biroului Administrare Cimitire și Prestări Servicii Funerare.
• Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 18.07.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor necalificat-întreținere drumuri, din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi
• Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 15.07.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor necalificat-gropar din cadrul Biroului Administrare Cimitire și Prestări Servicii Funerare
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de electrician, în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi.
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporal vacant de muncitor necalificat, gropar-962 202 în cadrul Biroului Administrare Cimitire și Prestări Servicii Funerare.
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat întreținere drumuri, în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi.
• Rezultatul selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractual vacante de : Șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice.
• Anunț pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat electrician, în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi, pe perioadă nedeterminată.
• Anunț pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat întreținere drumuri, în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi, pe perioadă determinată de 12 luni.
• Anunț pentru ocupărea postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat, gropar-962 202 în cadrul Biroului Administrare Cimitire și Prestări Servicii Funerare, pe perioadă determinată de 3 luni .
• Anunț pentru ocuparea unui post contractual vacant de: Șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice .
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual vacant de Șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice .
• Fișa postului concurs Șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice .
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractual vacante de : Șef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi.
• Anunț pentru ocuparea unui post contractual vacant de Șef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi, pe perioadă nedeterminată .
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 06.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de lacatuș mecanic din cadrul Atelierului Administrare și Întreținerea Domeniului Public .
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual vacante de: muncitor calificat-lacatuș mecanic în cadrul Atelierului Administrare și Întreținerea Domeniului Public .
• Anunț pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor calificat-lacatuș mecanic în cadrul Atelierului Administrare și Întreținerea Domeniului Public, pe perioadă nedeterminată
• Interviu și rezultatul fnal la concursul organizat în data de 02.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați din cadrul Secției Reparații Străzi.
• Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 02.03.2022 pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificați întreținere drumuri din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice.
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractual temporar vacante de : muncitor necalificat întreținere drumuri în cadrul Atelierului Reparații Străzi.
• Anunț pentru ocuparea doua posturi contractual temporar vacante de muncitor necalificat întreținere drumuri în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi, pe perioadă determinată de 12 luni .
• Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificați întreținere drumuri în cadrul Atelierului Preparații Străzi.
• Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 22.11.2021 pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificați întreținere drumuri din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice.
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 08.11.2021 pentru ocuparea postului contractual vacant de șef Atelier Întreținere și Administrarea Domeniului Public .
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual temporar vacante de : muncitori necalificați-întreținere drumuri în cadrul Atelierului Reparații Străzi.
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba scrisă din data de 08.11.2021 pentru ocuparea funcției contractual vacant de șef Atelier Administrare și Întreținerea Domeniului Public .
• Anunț pentru ocuparea doua posturi contractual temporar vacante de muncitor necalificat întreținere drumuri în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi, pe perioadă determinată de 12 luni .
• Rezultatul selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual vacante de : șef Atelier Administrare și Întreținerea Domeniului Public.
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual vacant de șef Atelier Administrare și Întreținerea Domeniului Public.
• Rezultatul concursului organizat în data de 04.10.2021 pentru ocuparea funcției contractual vacante de șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice.
• Anunț pentru ocuparea unui post contractual vacant de Șef Atelier Administrare și Întreținerea Domeniului Public pe perioadă nedeterminată.
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba scrisă din data de 23.09.2021 pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de referent în cadrul Serviciului Resurse Umane .
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba practică din data de 24.09.2021 pentru ocuparea funcțiilor contractual temporar vacante de muncitori necalificati întreținere drumuri în cadrul Atelierului Reparații Străzi.
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 16.09.2021 pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de referent în cadrul Serviciului Resurse Umane.
• Rezultatul selectării dosarelor înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual vacante de: șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice.
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba scrisă din data de 16.09.2021 pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de : muncitori necalificati-întreținere drumuri în cadrul Atelierului Reparații Străzi.
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual temporar vacante de: muncitori necalificati-gropar în cadrul Biroului Administrarea Cimitirelor și Prestări Servicii Funerare .
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual temporar vacante de: referent în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii .
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba scrisă din data de 16.09.2021 pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de referent în cadrul Serviciului Resurse Umane.
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 09.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate în cadrul Compartimentului Calitate şi Control Intern, Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba scrisă din data de 09.09.2021 pentru ocuparea funcției contractual vacante de inspector specialitate în cadrul Compartimentului Calitate şi Control Intern, Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
• Rezultatul selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual vacante de: referent în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii .
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual vacant de șef Birou Aprovizionare și Achiziții Publice.
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de referent în cadrul Serviciului Resurse Umane.
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de referent cor 411001, în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii, pe perioadă determinată de 6 luni .
• Anunț pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat, gropar-962 202 pe perioadă determinată de 6 luni .
• Anunț pentru ocuparea doua posturi contractual temporar vacante de muncitor necalificat întreținere drumuri în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi, pe perioadă determinată de 12 luni .
• Anunț pentru ocuparea postului contractual contractual vacant de șef Birou Aprovizionare și Achiziții publice pe perioadă nedeterminată .
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de referent, în cadrul Serviciului Resurse Umane.
• Anunț pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de referent COR411001, în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Protecţia Muncii pe perioadă determinată de 6 luni.
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 23.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Grădina Zoologică.
• Proces verbal cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual temporar vacante de muncitor necalificat în cadrul Biroului Administrare Cimitire și Prestări Servicii Funerare .
• Rezultatul cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual temporar de: muncitor necalificat-crescător, îngrijitor de animale sălbatice captive în cadrul Serviciului Grădina Zoologică.
• Bibliografie pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate .
• Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector specialitate, grad 1A, în cadrul Compartimentului Calitate şi Control Intern, Protecţia Datelor cu Caracter Personal, pe perioadă nedeterminată.
• Anunț pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat, gropar-962 202 pe perioadă determinată de 6 luni .
• Anunț pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat ( crescător, îngrijitor de animale sălbatice captive ) pe perioadă determinată de 12 luni .
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 03.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat cu atrbuții de laborant în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi .
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 28.07.2021 pentru ocuparea posturilor vacante de casieri din cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinerea Mașini și Utilaje.
• Rezultatul selectării dosarelor înscriși pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractual vacante de: muncitor calificat cu atrbuții de laborant în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice și Reparații Străzi pe perioadă determinată de 12 luni .
• Rezultatul cu punctajul obținut la proba scrisă din data de 23.07.2021 pentru ocuparea funcției contractual vacante de inspector specialitate în cadrul Compartimentului Calitate şi Control Intern, Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
• Rezultatul final la concursul organizat în data de 13.07.2021 pentru ocuparea postului vacant de referent din cadrul Atelierului Administrarea şi Întreţinerea Domeniului Public.

STRUCTURĂ PERSONAL

• Organigrama Administrația Domeniului Public Pitești 2022.
• Drepturi salariale din Administrația Domeniului Public Pitești luna Mai 2022.
• Organigrama Administrația Domeniului Public Pitești luna Iulie 2021.
• Drepturi salariale din Administrația Domeniului Public Pitești luna Iulie 2021.
• Statul de functii al Administrația Domeniului Public Pitești luna Iulie 2021.

Declarații de avere și interese 2022

Braniște Mircea Florentin
Bucșan George Romeo
Covaciu Cornelia
Dinu Liliana Camelia
Enache Cristian Niculae
Gheorghe Florin
Mitrea Filofteia Carmen
Popescu Niculina
Puținelu Adrian Emilian
Rădulescu Ana Livia
Tudor Laurențiu

Declarații de avere și interese 2021

Braniște Mircea Florentin
Bucșan George Romeo
Covaciu Cornelia
Dinu Liliana Camelia
Enache Cristian Niculae
Gheorghe V. Florin
Mitrea Filofteia Carmen
Popescu Niculina
Rădulescu Ana Livia
Tudor LaurențiuBUGET

• Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli la data de 30.06.2022
• Hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2022
• Hotărâre privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2022
• Hotărâre privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2021

PLĂȚI

• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.08.2022-31.08.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.07.2022-31.07.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.06.2022-30.06.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.05.2022-31.05.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.04.2022-30.03.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.03.2022-31.03.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.02.2022-28.02.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.01.2022-31.01.2022
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.12.2021-31.12.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.11.2021-30.11.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.10.2021-31.10.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.09.2021-30.09.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.08.2021-31.08.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.07.2021-31.07.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.06.2021-30.06.2021
• PLĂȚI EFECTUATE ÎN PERIOADA 01.05.2021-31.05.2021

ACHIZIȚII

• Achiziții directe efectuate prin intermediul catalogului electronic SEAP
• Situația procedurilor de achiziție efectuate prin SEAP în anul 2021
• Programul anual al achizițiilor publice - anul 2021 - anexa
• Programul anual al achizițiilor publice - anul 2021

CONTRACTE

 1. Iunie 2022

  • Contract de furnizare Nr.6258/14.06.2022.
  • Contract de proiectare și execuție lucrări Nr.6048/07.06.2022.
  • Contract de furnizare Nr.6260/14.06.2022.

 2. Mai 2022

  • Contract de furnizare servicii Nr.5062/11.05.2022.
  • Contract de furnizare Nr.5131/12.05.2022.
  • Contract de furnizare Nr.5149/12.05.2022.
  • Contract de furnizare Nr.5148/12.05.2022.
  • Contract de furnizare Nr.5417/20.05.2022.

 3. Aprilie 2022

  • Contract de furnizare Nr.3656/06.04.2022.
  • Contract de furnizare Nr.3660/06.04.2022.
  • Contract de furnizare Nr.3707/07.04.2022.
  • Contract de furnizare Nr.4104/15.04.2022.
  • Contract de furnizare Nr.4251/20.04.2022.
  • Contract de furnizare Nr.4285/20.04.2022.
  • Contract de furnizare Nr.4105/15.04.2022.
  • Acord - Cadru Motorină Nr.3659/06.04.2022.
  • Contract de furnizare servicii Nr.4479/28.04.2022.

 4. Martie 2022

  • Contract de furnizare servicii Nr.2200/01.03.2022.
  • Contract de furnizare Nr.2368/07.03.2022.
  • Contract de furnizare servicii Nr.2526/10.03.2022.
  • Contract de furnizare Nr.2612/14.03.2022.
  • Contract de furnizare Nr.2619/14.03.2022.
  • Contract de furnizare Nr.2789/17.03.2022.
  • Contract de furnizare Nr.2800/17.03.2022.
  • Contract de lucrări Nr.3115/23.03.2022.

 5. Februarie 2022

  • Contract subsecvent Nr.11 la acordul cadru Nr.1735/05.03.2019.
  • Contract de furnizare Nr.1321/09.02.2022.
  • Contract de furnizare Nr.1858/22.02.2022.

 6. Ianuarie 2022

  • Contract de furnizare servicii Nr.279/11.01.2022.
  • Contract subsecvent Nr.4 la acordul cadru Nr.10392/09.12.2020.
  • Contract de prestare servicii Nr.024/12.01.2022.
  • Contract de vânzare-cumpărare Nr.589/19.01.2022.
  • Contract de furnizare servicii Nr.745/26.01.2022.
  • Contract de prestare servicii Nr.905/31.01.2022.
  • Contract de prestare servicii Nr.908/31.01.2022.

 7. Decembrie 2021

  • Contract de furnizare servicii Nr.10392/09.12.2020.
  • Contract de furnizare servicii Nr.10888/09.12.2020.
  • Contract de furnizare servicii Nr.11110/15.12.2020.
  • Contract de furnizare servicii Nr.11176/17.12.2020.
  • Contract de furnizare servicii Nr.11179/17.12.2020.
  • Contract de prestări servicii Nr.11279/21.12.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.11541/29.12.2020.

 8. Noiembrie 2021

  • Contract de furnizare servicii Nr.9613/01.11.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.9614/01.11.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.9654/02.11.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.10502/26.11.2021.

 9. Octombrie 2021

  • Contract de furnizare servicii Nr.8511/01.10.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.8639/05.10.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.9165/19.10.2021.

 10. Septembrie 2021

  • Contract de furnizare servicii Nr.7530/01.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.7791/08.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.7785/08.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.6232/10.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.7994/15.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.8157/21.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.8221/22.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.8286/23.09.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.8503/30.09.2021.

 11. August 2021

  • Contract de lucrari Nr.6786/11.08.2021.
  • Contract de lucrari Nr.6831/12.08.2021.
  • Contract de lucrari Nr.6873/13.08.2021.
  • Contract de lucrari Nr.6910/16.08.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.7136/23.08.2021.
  • Contract de lucrari Nr.7465/31.08.2021.
  • Contract de lucrari Nr.7459/31.08.2021.

 12. Iulie 2021

  • Contract de furnizare Nr.5514/08.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5529/08.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5514/08.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5716/14.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5763/15.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5787/16.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5945/21.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5961/21.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6247/28.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6264/28.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6266/28.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6262/28.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6265/28.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6309/29.07.2021.
  • Contract de furnizare Nr.6293/29.07.2021.

 13. Iunie 2021

  • Contract de furnizare Nr.4227/03.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4276/04.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4313/07.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4458/10.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4644/15.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4736/17.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4822/18.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4899/22.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4943/23.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5000/24.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5016/24.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.4981/24.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5021/25.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5041/25.06.2021.
  • Contract de furnizare Nr.5061/28.06.2021.

 14. Mai 2021

  • Contract de furnizare Nr.3315/04.05.2021.
  • Contract de furnizare Nr.3517/11.05.2021.
  • Contract de lucrari Nr.3689/17.05.2021.
  • Contract de lucrari Nr.3896/24.05.2021.
  • Contract de lucrari Nr.3697/25.05.2021.

 15. Aprilie 2021

  • Contract de furnizare servicii Nr.2532/05.04.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.2654/08.04.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.2764/12.04.2021.
  • Contract de furnizare servicii Nr.3208/27.04.2021.

 16. Martie 2021

  • Contract vânzare cumpărare Nr.1653/03.03.2021.
  • Contract vânzare cumpărare Nr.1652/03.03.2021.
  • Contract de furnizare Nr.1769/08.03.2021.
  • Contract de furnizare Nr.1771/08.03.2021.
  • Contract de furnizare Nr.2384/30.03.2021.
  • Contract de furnizare Nr.2385/30.03.2021.

 17. Februarie 2021

  • Contract prestări servicii Nr.750/01.02.2021.
  • Contract prestări servicii Nr.757/01.02.2021.
  • Contract prestări servicii Nr.979/09.02.2021.
  • Contract prestări servicii Nr.1189/16.02.2021.
  • Contract prestări servicii Nr.1322/18.02.2021.
  • Contract prestări servicii Nr.1452/24.02.2021.
  • Contract de furnizare Nr.1520/26.02.2021.

 18. Ianuarie 2021

  • Contract de furnizare Nr.287/14.01.2021.
  • Contract de furnizare Nr.409/20.01.2021.
  • Contract de furnizare Nr.689/28.01.2021.
  • Contract de furnizare Nr.10392/28.01.2021.

CODUL DE CONDUITĂ

• PLAN DE INTEGRITATE al Administrației Domeniului Public Pitești
• CODUL DE CONDUITĂ al salariaților din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești
• DECLARAȚIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

COLECTAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

• INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrația Domeniului Public Pitești
TINUTUL ZOO

GRĂDINA ZOOLOGICĂ PITEȘTI

Situată în Parcul Trivale, Grădina Zoologică Pitești are o suprafață de 12 ha

Aici puteți întâlni peste 60 de specii și 1778 de animale

În incinta Grădinii Zoo, mai puteți descoperii locul de joacă şi pavilionul de terarii, acvarii şi păsări exotice

Poți admira zeci de specii, păsări, reptile și pești care provin din Africa, America, Australia, Siberia, Tibet, India şi România

Regulamentul de vizitare :Descarcă aici

      • ORAR 1 martie – 30 septembrie : Marți - Duminică 10:00 - 19:30.
      • ORAR 1 octombrie – 28 februarie : Marți - Duminică 10:00 - 17:30.
      • Lunea este închis.
      • Prețul unui bilet este : Adulți- 8 lei / bilet
      • Se recomandă efectuarea plăților cu cardul.
      • Copii cu vârsta de peste 3 ani / elevi / studenți / pensionari- 4 lei / bilet
      • Copii cu vârsta de până la 3 ani / persoane cu handicap și însoțitorul prsoanei cu handicap au intrare gratuită.
      • Se recomandă efecuarea plăților cu cardul.
      • Vizitatorii sunt rugați să nu urce pe gardurile de separare, să nu se aplece peste acestea și să nu încerce sub nicio altă formă să se apropie de animale la mai puțin de 1,5 metri.
      • Intrarea în Zoo PITEȘTI cu animale de companie, indiferent de specia, talia, vârsta şi temperamentul acestora, este STRICT INTERZISĂ.
Papagali
Tigru
Păun
Cămila

 

      Comunicate


Lucrări de frezare și asfaltare a carosabilului.


    Mâine, 29.09.2022, începând cu ora 03:00 Administrația Domeniului Public va executa lucrări de frezare și asfaltare a carosabilului deteriorat, pe strada Smeurei (pe sensul de coborâre în zona bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril – biserica Militară) .
    Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie sporită.

Amplasare limitator de viteză.


    Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primăria Municipiului Piteşti a decis amplasarea unui limitator de viteză pe strada Eremia Grigorescu înainte de trecerea pentru pietoni de la BRD.
   Acţiunea a fost realizată de către Administraţia Domeniului Public, în cursul zilei de astăzi, 27.09.2022, conform avizării din Comisia de sistematizare a circulației rutiere din data de 18.08.2022.

Amplasare limitator de viteză.


    Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primăria Municipiului Pitești a decis amplasarea unui limitator de viteză pe strada Alexandru Kiritescu.
   Acțiunea a fost realizată de către Administrația Domeniului Public, în cursul zilei de astăzi 26.09.2022, conform avizări din Comisia de sistematizare a circulației rutiere din data de 18.08.2022.

Amplasare două limitatoare de viteză


   Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primăria Municipiului Piteşti a decis amplasarea a două limitatoare de viteză la accesul în intersecția dintre străzile Gheorghe Ionescu Gion și Frații Catina.
    Acţiunea a fost realizată de către Administraţia Domeniului Public, în cursul zilei de astăzi, 23.09.2022, conform avizării din Comisia de sistematizare a circulației rutiere din data de 18.08.2022.

Amplasare limitator de viteză.


   Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primăria Municipiului Piteşti a decis amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul Aleii Ionel Teodoreanu.
   Acţiunea a fost realizată de către Administraţia Domeniului Public, în cursul zilei de astăzi, 22.09.2022, conform avizării din Comisia de sistematizare a circulației rutiere din data de 26.07.2022.

Servicii online

În aceasta secțiune puteți accesa și achita servicii și taxe .

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI poate fi contactată folosind formularul online de contact, adresa de e-mail sau la numerele de telefon

Adresa

Pitești, Strada Oborului Nr.3, Cod Postal 110194, România

Telefon

+40 248 221 401, +40 248 223 526

Email

contact@adp-pitesti.ro, domeniupublicpitesti@yahoo.com

Program de lucru :

Sediu ADP : Luni - Vineri între orele 7:00 - 15:00

Trimiteți mesaj

Numele complet
E-mail
Scrieti mesajul ....
    © 2022 Administrația Domeniului Public Pitești - Toate drepturile rezervate